20 Jan
20Jan

In a silent night,
Inside my thoughts there was a light,
A golden light like the sun,
To a cold winter warming my heart,
And it was a big delight.

By following your shadow,
Just if there was a candlelight,
In the same golden nights,
Some hundred years ago,
I walked on the same path,
Following the traces of your feet
.
Lord, now I could see,
Just a little bit like me,
That I always did,
Always walking in your footsteps.

Walking in your footsteps...
Walking in your footsteps...
Walking in your footsteps…

Sami Douek on January, 20th. 2021

(inspired from a video edited by Ani Tonoyan)

(Note: Below, the above ispiration is decoded to armenian. Please accept all my restrictions...)

Տանդեմ

Լուռ գիշերումԻմ մտքերի մեջ լույս կար,
Արևի նման ոսկե լույս,
Դեպի ցուրտ ձմեռ տաքացնելով իմ սիրտը,Եվ դա մեծ հրճվանք էր:
Ձեր ստվերին հետևելով ՝
Պարզապես, 
եթե մոմ լույս լիներ,
Նույն ոսկե գիշերներումՄի հարյուր տարի առաջ,

Ես քայլեցի նույն ճանապարհով,
Հետեւելով ձեր ոտքերի հետքերին,
Տե՛ր, հիմա ես կարող էի տեսնել,
Ուղղակի ինձ նմանՈր ես միշտ արել եմ,
Միշտ քայլեք ձեր հետքերով:

Քայլելով քո հետքերով ...

Քայլելով քո հետքերով ...
Քայլելով քո հետքերով...

Սամի Դուեքը ՝ հունվարի 20-ին: 2021 թ


Comments
* The email will not be published on the website.